Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ανάκτηση

Κυκλοφοριακός σουρεαλισμός...το πλήθος μπορούμε να σταματήσουμε την ροή, αλλά αν δεν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, θα συνεχίζουν να μας εξουσιάζουν οι αξιολύπητες καρέκλες τους.Τροφή για την σκέψη του κοσμάκη.