Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Λάθος


Καλή παρέα, αλκόολ, δίψα για γνώση, καλοπέραση εις βάρος κανενός. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να τήρει ένας αληθινός φίλος;
Αυτή είναι μια φωτογραφία που είναι τραβηγμένη σε μια περιοχή, κοντά εκεί που ζω τώρα, προβληματισμένη, ζωντανή, που διατηρεί τον παλμό, που την διακατέχει αρκετές δεκαετίες τώρα, που μέχρι να σβήσει μια φλόγα ανάβει κι άλλη, όπως και ο φίλος μου, που το ίδιο και παρόμοιο πράγμα κάνει, που από τον ένα προβληματισμό πάει στον άλλον και ως τότε έχει βρει την λύση για τον προηγούμενο και δίνει κίνητρο σε όσους τον περιβάλλουν. Ίσως το κίνητρο πρέπει να το αρπάζουμε για να κινούμαστε και να διατηρούμαστε ζωντανοί για να διατηρούμε και τις περιοχές που ζούμε ζωντανές.